எண்ணியிருந்தது ஈடேற -220

220   "ரவி உனக்கு அம்மாவன் மோனா இருக்கலாம்.. பட்ஷே.. எனிக்கு இனிமே அம்மாவன் மோனா ஆகப் போகிறாராக்கும்.." "சொப்பனம் ...


220 


"ரவி உனக்கு அம்மாவன் மோனா இருக்கலாம்.. பட்ஷே.. எனிக்கு இனிமே அம்மாவன் மோனா ஆகப் போகிறாராக்கும்.."
"சொப்பனம் காணாண்டாம் தரங்கிணி.."
"நீ கண்டால்தான் அதி சொப்பனம்.. எனிக்கு நிதரிசனம்.. கேட்டே.."
"எதுக்கோசரம் இங்ஙன பறஞ்ஞு..? ரவியத்தான் காதலிக்கிறது ஆ நந்தினியை.. மனசிலாயி.."
"அறியும் அஜந்தா.. அதி உன் மனசில விஜாரம் கொள்ளனும்.. ரவி காதலிக்கிறது ஆ நந்தினியெனும் பெண் குட்டியை.. விவாகம் கழிக்கப் போகிறது ஈ தரங்கிணியை.. கேட்டே.."
'கேட்டே, கேட்டேன்னு இவ செய்கிற சேட்டையைத் தாங்க முடியலையே சோட்டானிக்கரை பகவதி..!'
"எந்து விஜாரம் அஜந்தா..?"
"ஒரப்பானு உன்னைப் பற்றின விஜாரமில்ல தரங்கிணி.."
"சந்தோசம்.. நீ என்னிப் பத்தி விஜாரம் கொள்ளரதில்ல எனிக்கென்ன லாபம்..? ரவியல்லோ விஜாரம் கொள்ளனும்..?"
"ஆரைப் பத்தி.."
"என்னப் பத்தி.."
"நீ வயநாட்டு சொப்பன சுந்தரியா இருக்கலாம் தரங்கிணி.. அதுக்கோசரம் ரவியத்தான் உன்னிடம் மயக்கம் கொள்ளுமெண்டு சொப்பனம் காணாண்டாம்.. கேட்டே.."
"அதி என் பிரச்னையல்லோ.."
"அங்ஙனங்கிற..?"
"ஓ.."
"உன் பிரச்னைங்கிறப்ப எனிக்கு எந்தா..? நந்தினி உனிக்கும் எனிக்கும் பொதுவான எதிரி.. அவளை ஈ வய நாட்டை விட்டு விரட்டியடிக்க எந்தா மார்க்கம்..? அதி பத்தி பறஞ்ஞு.."
"நிண்ட ஆலோசனை எந்தா..?"
"எனிக்கு எந்த ஆலோசனையும் இல்லா.."
"இதி ஞான் நம்பனுமாக்கும்..?"
"அதி நிண்ட இஷ்டமல்லோ.."
கல்லில் இருந்து கூட நாரை உறித்து விடலாம்.. அஜந்தாவின் மனதிலிருக்கும் திட்டத்தை மட்டும் கறந்து விட முடியாது என்பதில் காண்டானாள் தரங்கிணி.. அஜந்தாவை துச்சமாக பார்த்தாள்.. பதிலுக்கு அவளை விடத் துச்சமாக அஜந்தா பார்த்து வைத்தாள்..
'தாய்மாமன் வீட்டில் அண்டிப் பிழைத்தாலும் திமிருக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை..'
"எந்துக்கு தரங்கிணி இத்தரயும் ஆலோசிக்கனுது..? ஆ நந்தினியை எங்ஙன விரட்டறது எண்டு ஆலோசிச்சோ..?"
"அதி ஞான் அறியும்.. நீ புறப்படத் தயாராயி.."
"ஞான் போகட்டே.."
"ஈ வயநாட்டை விட்டோ.."
"அதி நீ போகும்.. ஞான் எண்ட கொட்டாரத்துக்குப் போயி.."
"எப்ப நீ அடங்குவ அஜந்தா..?"
"உன்னை அடக்கின பிறகுதான் தரங்கிணி.."
"அது சொப்பனம் அஜந்தா.. ஆ நந்தினியை எண்ட பாதையில இருந்து எங்ஙன விரட்டறதெண்டு ஞான் அறியும்.."
"ஒ.. அதி அறியுமெண்டா எதுக்கோசரம் என்ன நோக்கனுமெண்டு விளிச்சு..?"
"நோக்கு அஜந்தா.. ஆ நந்தினியோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் எந்துவெண்டா ரவியத்தான் அவளக் காதலிக்கிறதுதான்.."
"அதே.. அதே.."
"ஆ பெண்குட்டியை நீயோ, ஞானோ தனித்து நின்று விரட்ட முடியாது.."
'இதுவும் ஒரு பாயிண்டாச்சே..'
விரோத பாவனையை விடுத்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் அஜந்தா..
"உனிக்குத் தெரிந்த ரகசியங்கள வைச்சு நீ அவளைத் துரத்து.. எனிக்குத் தெரிந்த பாதையிலே டிரை பண்ணி ஞான் அவளைத் துரத்தறேன்.. எங்ஙனவாவது ஆ நந்தினி ஈ கேரள தேசத்தை விட்டு அவளோட தமிழ்நாட்டுக்கு ஓடிப் போனாப் போதுமல்லோ.."
"எனிக்கும் அதுதானல்லோ.."
"ஆ பெண்குட்டியத் துரத்துகிற வரைதான் நீயும், ஞானும் ஜோட்டுக்காரிக.. கேட்டே.."
"துரத்தறதுக்கு ஜோட்டுக்காரிகளா இருக்கனு மெண்டு அவசியமில்லையல்லோ.. எதிரிக்காரிகளாவே இருக்கலாம்.. தெற்றில்லை.."
"எனிக்கு ஒந்நும் உன்கூட ஜோட்டுக்காரியாகனு மெண்டு ஆக்ரஹம் இல்லையல்லோ.."
"எனிக்கு அதில வளர சந்தோசம்.. அங்ஙனவே இரு.."
"அதிக்கு எந்தா.. அங்ஙனவே ஆகட்டுமல்லோ.. ஞான் பறயறது வேறல்லோ.."
"எந்தா..?"
"ஆ நந்தினி போன பின்பு ஞான் ரவியத்தானை விவாகம் கழிச்சு.."
"முடிஞ்சா செய்.. ஞான் வரட்டே.."
"வரவே வேண்டாமல்லோ.."
"ஓ.. அங்ஙனவெண்டா இங்ஙன பறயவா..?"
"எங்ஙன பறஞ்ஞு..?"
"ஞான் போகட்டே.."
"ஆஹா.. எண்ட செவிக்குள்ள தணுப்பு (குளிர்) பரவுதல்லோ.."
"பரவும்.. பரவும்.."
முறைத்தபடி எழுந்து விடைபெறாமல் விரைந்து விட்டாள் அஜந்தா.. அவளுக்கு விடை கொடுக்காமல் வாய்க்குள் அவளைச் சகட்டு மேனிக்குத் திட்டித் தீர்த்தபடி வீட்டுக்குள் போனாள் தரங்கிணி.. நந்தினி மட்டும் ரவிச்சந்திரனின் வாழ்க்கைக்குள் வராமல் இருந்திருந்தால் அஜந்தாவுக்கும் தரங்கிணிக்கும் இடையே அப்படியொரு சந்திப்பு நடந்தே இருக்காது..
எதிர்மறைத் துருவங்களாக விறைத்துக் கொண்டு இருந்தவர்களை சந்திக்க வைத்து கூட்டுச்சதியைச் சிந்திக்கவும் வைத்த பெருமை நந்தினியையே சாரும்..
என்ன ஒன்று.. இப்படி இணையாத ரயில் தண்டவாளங்களைப் போல இருந்தவர்களை ஒரே நேர் கோட்டில் இணைய வைத்த பெருமை தனக்கானது என்பது நந்தினிக்குத் தெரியாது.. அவள் தானுண்டு.. ரவிச்சந்திரனுண்டு.. அவனுடைய அன்பான குடும்பம் உண்டு என்று தனித்த ஒரு உலகத்தில் இருந்தாள்..
ரவிச்சந்திரன் அட்டகாசமான காதலனாக இருந்தான்.. ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்புது அனுபவங்களை அவளுக்கு அள்ளி வழங்கிக் கொண்டிருந்தான்.. அஜந்தா குறுக்கிட்டு பூடகமாக எதையாவது சொல்லி வைக்கும் போது மட்டும் வெறிகொண்ட சிங்கமாக மாறி உறுமினான்.. அது ஏன் என்று மட்டும் நந்தினிக்கு விளங்கவே இல்லை.. ரவிச்சந்திரன் மீது காதல் கொள்ளாத போதே வீணாவையும் ரம்யமாலினியையும் நந்தினிக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.. வீணாவின் புடவை முந்தானையைப் பிடித்துச் சுற்றிக் கொண்டேயிருப்பாள்.. ரம்யமாலினியிடம் சிரிக்கச் சிரிக்கப் பேசிக் கொண்டிருப்பாள்..
இப்போதோ ரவிச்சந்திரனும் அவளும் ஈருடல், ஓருயிர் என்று ஆகி விட்டார்கள்.. வீணாவின் மீதான பாசமும், ரம்யமாலினியின் மீதான பிரியமும் அதிகரித்திருந்தன.. நந்தினி ரவிச்சந்திரனுடன் இல்லாத பொழுதுகளை வீணாவுடனும் ரம்யமாலினியுடனும் செலவளித்தாள்.. அவர்கள் கோவிலுக்குப் போய் வரும் போது இவளும் ஒட்டிக் கொண்டாள்.. மூவருமாக சேர்ந்து கோவிலுக்குச் சென்று வருவதைப் பார்த்து அந்த அரண்மனையிலிருந்த மற்ற மூன்று பெண்களும் வயிறெரிந்தார்கள்..
"நோக்கினயோ அவந்திகா.."
"ஞான் நோக்கி அம்மே.. அஜந்தா நீ நோக்கினயோ..?"
"நோக்கி.. நோக்கி.."
"ஆ நந்தினிக் குட்டிய ஈ வீணாவும், ரம்யமாலினியும் இணை சேர்த்து அம்பலத்துக்குப் (கோவிலுக்குப்) போயி.."
"இதி தினமும் நடக்கிற கதைதான் பாட்டி.."
"நீ அறியுமோ அவந்திகா.."
"அறியும் அம்மே.. அறிஞ்ஞு எந்து செய்யும்..? எனிக்கெண்டு ஈ கொட்டாரத்தில எந்து பெகுமானம் கிட்டி..?"
அவந்திகா துயரத்துடன் எழுந்தாள்.. அவளது கன்னங்களில் தாரை தாரையாய் வழிந்த கண்ணீரைக் கண்ட யாழினியின் தாய் மனது பதறியது.. ஓர்நாள் ஓர் பொழுதாவது வீணாவும் ரம்யமாலினியும் அவந்திகா, அஜந்தாவுடன் இணை சேர்ந்து இதுபோல கோவிலுக்குப் போய் வந்ததுண்டா என்று கோபம் கொண்டாள்..
அப்படிச் சென்றால்தானே அவந்திகாவுக்கும், அஜந்தாவுக்கும் மதிப்புக் கிட்டும்...? அவர்கள் இருவருடனும் சேராமல் வீணாவும் ரம்யமாலினியும் தனித்துக் கோவில் குளம் என்று சென்று வந்தால் அவந்திகா அவர்களின் தயவில் ஒண்டி வாழ்கிறாள் என்று தானே ஊர் சொல்லும்..?
"வீணாவின் விஜாரம் அதுவல்லோ.."
அவந்திகா உருவேற்றினாள்... யாழினிக்கு மருமகளின் மீதான குரோதம் அதிகமாகியது..
"நம்மட அஜந்தா வீணாவுக்கு ஆரோ.. பட்ஷே.. ஆ நந்தினி வீணாவுக்கு ஆரானு அம்மே.. சேட்டன் மோளோ..?"
"அவந்திகா.."
"ஞான் பறயல அம்மே.. ஈ வயநாடு பறஞ்ஞு.."
"வயநாடு பறஞ்ஞு..? அதுக்கோசரம் எவளோ ஒரு பெண்குட்டி எண்ட மகனுக்கு அணியத்தி மோளா ஆகி விடுவாளோ..?"
"நிங்கட மோன் ஆ வீணாவோட ஹஸ்பெண்டாக்கும்.. அது பறஞ்ஞா எவளோ ஒரு பெண்குட்டி எண்ட சேட்டனோட அணியத்தி மோளா ஆகி விடுவாளல்லோ.."
எங்கே அடித்தால் வலி உண்டாகும் என்ற நுட்பம் அறிந்தவள் அவந்திகா.. ரவிவர்மனின் அன்னை என்ற பாசத்தை முன்னிறுத்தி அவரை அடிமைப் படுத்தி வைத்திருந்த யாழினியின் ஆதிக்க மனோபாவத்தை நன்கு அறிந்தவள்.. ரவிவர்மனின் மீதான தனது ஆளுமை குறைந்து வருவதில் யாழினி மனக்கிலேசம் கொண்டுள்ளதையும் அறிவாள்.. ரவிவர்மன் யாழினியின் வார்த்தையை விட வீணாவின் வார்த்தைக்குத்தான் மதிப்புத் தருவார் என்பதை யாழினியால் ஏற்றுக் கொள்ளவே முடியாது என்பதில் குறி பார்த்து அடி கொடுத்தாள்..
"எண்ட மோன் ஓர் பொழுதும் ஈ அம்மையின் வார்த்தையைத் தட்ட மாட்டானல்லோ.."
"அதி ஒரு சொப்பன காலம் அம்மே.. இப்போ உள்ள சேட்டன் பார்யாளின் வார்த்தையைத்தான் ஓர் பொழுதும் தட்ட மாட்டார்.. கேட்டே.."
"அவந்திகா.."
"என்னிடம் வெப்பராளம் கொண்டு எந்து பயன் அம்மே..? ஆ நந்தினி மீது வெப்பராளம் கொண்டு ஈ வயநாட்ட விட்டுத் துரத்தி விட்டால்தான் நிங்கட மோன் நிங்களுக்குச் சொந்தமாவார்.. ஆ வீணாவும், ரம்யாவும் நிங்கட பேச்சுக்கு அடங்கி இருப்பாங்க.. நிங்க எப்பவும் போல ஈ கொட்டாரத்தோட தம்புராட்டியா பரணம் (ஆட்சி) செய்யலாம்.. கேட்டே.."
நந்தினியைத் துரத்தி விட யாழினியால் முடிந்ததைச் செய்யட்டும் என்று அவளைத் தேவையான அளவுக்கு தூண்டி விட்டாள் அவந்திகா..
'ஊர் கூடித் தேரிழுத்தால் நல்லதல்லோ..'
எதற்கு எதை இணை சேர்ப்பது என்ற விவஸ்தையெல்லாம் அவந்திகாவுக்குக் கிடையாது.. அது போன்ற கோட்பாடுகளையும் வரையறைகளையும் வைத்துக் கொண்டால் பிழைப்பதெப்படி என்று கேட்டு வைக்கும் பிரகிருதி அவள்.. அஜந்தா அவளுக்கும் மேல் இருப்பாள்.. தான் பிழைக்க எது செய்தாலும் தப்பில்லை என்பதே அவளது நிலைப்பாடு..
இப்படியாகத்தானே வயநாட்டு அரண்மனையில் நந்தினிக்கு எதிராக மாபெரும் சதிக்கூட்டமே திரண்டது.. அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இணையான சதிகாரியான தரங்கிணியும் நந்தினியை விரட்டி விடத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தாள்.. நந்தினியோ ஒரு பக்கம் ரவிச்சந்திரனுடன் காதல் டூயட் பாடுவதும், மறுபக்கம் வீணா, ரம்ய மாலினியுடன் கோவிலுக்குச் சென்று பக்திப் பாமாலை சூடுவதுமாக டூ இன் ஒன்னாக சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள்..
"ஆடுகின்றானடி, தில்லையிலே - அதைப்
             பாட வந்தேன் அவன் எல்லையிலே.."
கரம்கூப்பி நந்தினி பாடிய பாடலில் வீணா மனதுக்குள் சிதம்பரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தாள்.. தாய் மண்ணாம், தமிழ் மண்ணின் வாசம் மனதை நிறைக்க மண்வாசனையை அவளுக்குள் கொண்டு வந்த பெண் மலரை அணைத்து உச்சி முகர்ந்தாள்..
"ம்மா.. வரவர நீங்க என்னை மறந்துட்டு நந்தினியையே செல்லம் கொஞ்சறீங்க.." ரம்யமாலினி செல்லமாக பொய் கோபம் காட்டினாள்..
"அத்தை கொஞ்சலைன்னா என்ன..? நான் உங்களைக் கொஞ்சுகிறேன் ரம்யா.."
நந்தினி விளையாட்டாகத்தான் ரம்யமாலினியை அணைத்து உச்சி முகர்ந்தாள்.. உண்மையான பாசத்துடன் ரம்யமாலினி நந்தினியிடம் அடைக்கலமாவதைப் போலக் கண்மூடி நின்றதில் நந்தினிக்குள் பாசம் பெருக்கெடுத்தது.. ரம்ய மாலினிக்காக எதையும் செய்யலாம் என்று மனது உருகியது..
'இவள் நன்றாக இருக்க வேண்டும்..' நந்தினியின் மனம் பிரார்த்தித்தது..


Name

அகல்விளக்கு,24,அக்கினிப் பறவை.,32,அடுத்தடுத்து,1,அம்மம்மா.. கேளடி தோழி...!,131,அழகான ராட்சசியே,103,இதயத்தின் சாளரம்,31,இது நீரோடு செல்கின்ற ஓடம்...,103,உயிரே உனைத் தேடி ...,34,உயிர்தேனே..! உன்னாலே.. உயிர்த்தேனே..,33,உன்னோடு நான்,25,ஊமையின் ராகம்,32,எங்கிருந்தோ ஆசைகள்...,47,எண்ணியிருந்தது ஈடேற,250,என்னவென்று நான் சொல்ல ?,1,ஏதோ ஒரு நதியில்...,33,கடாவெட்டு,1,கல்யாணமாம் கல்யாணம்,1,காற்றோடு தூது விட்டேன்,26,கானல்வரிக் கவிதை,46,கோமதியின் கோபம்,1,சங்கமித்த நெஞ்சம்,40,சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்,24,சொல்லாமலே பூப்பூத்ததே ..,35,தஞ்சமென வந்தவளே,33,தென்னம்பாளை,1,தேரில் வந்த திருமகள் ..!,9,தேரில் வந்த திருமகள்..!,16,தொடுவானம்,18,நதியோரம்,34,நதியோரம் நடந்தபோது,24,நிலாவெளியில்,17,நிழல் ஆட்ட யுத்தம்,1,நெஞ்சமடி நெஞ்சம்,34,பனித்திரை,30,புதிதாக ஒரு பூபாளம்..,34,புலர்கின்ற பொழுதில்,16,பூமிக்கு வந்த நிலவு,32,பூவே மயங்காதே,33,மகராசி,3,மழைச்சாரலாய் மனம் நனைத்தாய்...,32,முகங்கள் -part -II,5,முகில் மறைத்த நிலவு.,41,மூரத்தியின் பக்கங்கள்,11,யார் அந்த நிலவு ?,33,ராக்கெட்,1,வாங்க பேசலாம்,9,விண்ணைத்தாண்டி வந்தாயே..!,10,ஜனனி... ஜெகம் நீ..,6,
ltr
item
Muthulakshmi Raghavan Novels: எண்ணியிருந்தது ஈடேற -220
எண்ணியிருந்தது ஈடேற -220
https://1.bp.blogspot.com/-Ru6KiNUnm88/XUe2y54LpAI/AAAAAAAAArU/sz3RLdc7PQYg1ApQA3-vfOKHPEIX2U1MQCPcBGAYYCw/s320/8_Part%2B-%2B2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Ru6KiNUnm88/XUe2y54LpAI/AAAAAAAAArU/sz3RLdc7PQYg1ApQA3-vfOKHPEIX2U1MQCPcBGAYYCw/s72-c/8_Part%2B-%2B2.jpg
Muthulakshmi Raghavan Novels
https://www.muthulakshmiraghavannovels.com/2020/03/enniyirunthathueedera-220.html
https://www.muthulakshmiraghavannovels.com/
https://www.muthulakshmiraghavannovels.com/
https://www.muthulakshmiraghavannovels.com/2020/03/enniyirunthathueedera-220.html
true
5064978942293848112
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy